DOUČOVANIE SLOVENČINY

Doučovanie prebieha online a podľa požiadaviek zahŕňa:

  • prípravu na monitor 5 a 9, prijímacie skúšky na SŠ, VŠ, maturitu
  • pomoc s každodenným učivom, prípravu na diktáty, písomky, bežné skúšky v škole

Recenzie na moju prácu nájdete tu.

Ponuka:

1) Individuálne doučovanie = lekcie s jedným žiakom, ktoré poskytujú priestor na riešenie detailných problémov žiaka/študenta

Cenník:frekvencia lekcií:dĺžka 1 lekcie:cena:
jednorazová platbapodľa potreby45 min.19 €
mesačný paušál1x týždenne45 min.69 €
2x týždenne45 min.119 €
Viac o podmienkach a cenníku nájdete tu.

2) Skupinové doučovanie = lekcie poskytované skupine žiakov, ktorých prednosťou je pomer výhodnej ceny a nízkeho počtu žiakov v skupine (2 – 4 žiaci). Pri takomto malom počte žiakov je aj možnosť venovať sa individuálnym problémom, preto je tento typ doučovania vhodný napr. pre prípravu deviatakov na monitor a prijímacie skúšky.

Cenník:frekvencia lekcií:dĺžka 1 lekcie:cena:
mesačný paušál1x týždenne45 min.49 €
2x týždenne45 min.89 €
Viac o podmienkach a cenníku nájdete tu.

Možný obsah lekcií:

  • hláskoslovie: delenie hlások, prozodické prostriedky, výslovnosť, pravopis
  • náuka o slove: slovná zásoba, slovný význam, slovotvorba
  • morfológia: slovné druhy a ich členenie, gramatické kategórie, pravopisné vzory
  • syntax: vetné členy, vetné sklady, delenie viet, rozlišovanie súvetí
  • sloh: štýly, útvary (žánre), postupy
  • literatúra: dejiny (od staroveku po súčasnosť), teória (literárne druhy, žánre, štruktúra literárneho diela, umelecké prostriedky, veršové systémy…)

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com