PROFIL

Mgr. ZUZANA ONDREJKOVÁ

  • 1992 – 1997: štúdium slovenčiny a literatúry (Fakulta humanitných vied UMB BB)
  • 1996 – dodnes: jazyková korektorka a učiteľka slovenčiny

Okrem toho:

  • 1998 – 2003: učiteľka II. stupňa ZŠ
  • 1997 – 1998; 2005 – 2013: kurátorka a múzejná pedagogička; od 2012 zástupkyňa šéfky múzea a vedúca dokumentačného úseku – Literárne a hudobné múzeum ŠVK BB
  • 2017 – 2020: knihovníčka – Lekárska knižnica FNsP F. D. Roosevelta BB
  • 1996 dodnes: externá jazyková korektorka Múzeum SNP BB

Na korektorskom konte mám mnohé texty a publikácie odbornej, populárno-náučnej literatúry, beletrie, ale aj firemných webstránok, propagačných materiálov a študentských prác.

Za svoju srdcovku odjakživa považujem históriu a aj vzhľadom na vlastnú rodinnú genézu a múzejnú prax sa vždy špeciálne teším z kontaktu s múzejníkmi, historikmi, kurátormi, etnografmi a ich textami.

Zoznam niektorých mojich korektúr sa dá nájsť tu.

Keďže som praktická jazykárka s pedagogickým vzdelaním a skúsenosťami, zároveň sa venujem aj doučovaniu slovenčiny a pravopisným kurzom pre dospelých. Používam vlastný systém výučby jazyka (u školopovinných študentov aj s ohľadom na vzdelávacie štandardy určené Štátnym vzdelávacím programom).