O MNE

Mgr. ZUZANA ONDREJKOVÁ

Štúdium:

  • 1992 – 1997: slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova (Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela BB)

Prax:

  • 1996 dodnes: súkromná učiteľka a jazyková korektorka (externá spolupráca s Múzeom SNP BB)
  • 1998 – 2003: učiteľka II. stupňa ZŠ
  • 1997 – 1998; 2005 – 2013: kurátorka a múzejná pedagogička; od 2012 zástupkyňa šéfky múzea a vedúca dokumentačného úseku – Literárne a hudobné múzeum (Štátna vedecká knižnica BB)
  • 2017 – 2020: knihovníčka – Lekárska knižnica (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta BB)

Som praktická jazykárka. Pravopisom, štylistikou a celkovou jazykovou kultúrou sa dlhé roky zaoberám v rámci pedagogickej aj korektorskej činnosti.

Pri výučbe jazyka používam vlastný systém, pomocou ktorého dokážem účelne pomôcť pri rôznych učebných a jazykových problémoch. Jeho obsah, samozrejme, prispôsobujem aktuálnym vzdelávacím štandardom určeným Štátnym vzdelávacím programom. Okrem bežných problémov s učivom riešim u mnohých svojich žiakov a študentov aj „rébusy“ skryté v poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia), ale aj v rôznych psychologických blokoch súvisiacich s negatívnym vzťahom k predmetu alebo jeho pedagógom.

Na korektorskom konte mám texty a publikácie odbornej, populárno-náučnej literatúry aj beletrie. Neaktualizovaný zoznam niektorých mojich korektúr sa dá nájsť tu.

Za svoju srdcovku odjakživa považujem históriu a umenie. A aj vzhľadom na vlastnú rodinnú genézu a múzejnú prax sa vždy špeciálne teším z kontaktu s múzejníkmi, historikmi, kurátormi, etnografmi, umelcami a ich textami.

IČO: 40597521, DIČ: 1070669028 

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com