O MNE

Mgr. ZUZANA ONDREJKOVÁ

Štúdium:

  • 1992 – 1997: slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova (Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela BB)

Prax:

  • 1996 dodnes: súkromná učiteľka a jazyková korektorka (externá spolupráca s Múzeom SNP BB)
  • 1998 – 2003: učiteľka II. stupňa ZŠ
  • 1997 – 1998; 2005 – 2013: kurátorka a múzejná pedagogička; od 2012 zástupkyňa šéfky múzea a vedúca dokumentačného úseku – Literárne a hudobné múzeum (Štátna vedecká knižnica BB)
  • 2017 – 2020: knihovníčka – Lekárska knižnica (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta BB)

Som praktická jazykárka. Pravopisom, štylistikou a celkovou jazykovou kultúrou sa dlhé roky paralelne zaoberám v rámci pedagogickej aj korektorskej činnosti.

Pri výučbe jazyka používam vlastný systém, pomocou ktorého dokážem svojim žiakom a študentom účelne pomôcť pri rôznych učebných a jazykových problémoch. Jeho obsah, samozrejme, prispôsobujem aktuálnym vzdelávacím štandardom určeným Štátnym vzdelávacím programom. Okrem bežných problémov s učivom riešim u mnohých svojich zverencov aj „rébusy“ skryté v poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia…), poruchách vývinu (Aspergerov syndróm), ale aj v rôznych psychologických blokoch súvisiacich s negatívnym vzťahom k predmetu alebo jeho pedagógom.

Na korektorskom konte mám texty a publikácie odbornej, populárno-náučnej literatúry aj beletrie. Jazykovým „premenám“ sa venujem od čias vysokej školy až doteraz. Ako externá jazyková korektorka dlhé roky spolupracujem najmä s Múzeom SNP, ale mojimi rukami prešli aj texty mnohých iných inštitúcií a jednotlivcov. Neaktualizovaný zoznam niektorých mojich korektúr sa dá nájsť tu.

Ako súčasť kurátorského tímu Literárneho a hudobného múzea (ale aj ako učiteľka v škole) a tzv. obojživelník som sa viac rokov paralelne venovala obidvom oblastiam, ktoré som vyštudovala – literatúre/jazyku aj hudbe. V múzejnej praxi to zahŕňalo akvizičnú, digitalizačnú, pedagogickú, edičnú, publikačnú aj kultúrno-spoločenskú činnosť. Z tohto spektra aktivít ma vždy mimoriadne bavila najmä tvorba scenárov k výstavám a podujatiam, kde som mohla komplexne využiť svoju kreativitu.

Históriu a umenie považujem za svoju srdcovku od detstva. Moje prirodzené vnútorné nastavenie posilnilo aj šťastie na rodinu, v ktorej som vyrastala. Bola to família viacerých zvučných mien a mimoriadne aktívnych osobností v oblasti kultúry, umenia, osvety a školstva, ktorá sa za žiadnych okolností nenechala zlomiť komunistickým režimom a všetky svoje silné stránky využila na podporu slovenskej inteligencie.

Toto všetko mám v sebe navždy zapísané. Určite aj preto sa vždy špeciálne teším z kontaktu s inteligentnými a vzdelanými ľuďmi, múzejníkmi, historikmi, kurátormi, etnografmi, umelcami a ich textami. A veľmi mi záleží na podpore kultúry a čo najväčšej vzdelanosti na Slovensku.

 

IČO: 40597521, DIČ: 1070669028 

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com