O MNE

Mgr. ZUZANA ONDREJKOVÁ

  • 1992 – 1997: štúdium slovenčiny a literatúry (Fakulta humanitných vied UMB BB)
  • 1996 – dodnes: súkromná učiteľka a jazyková korektorka

Okrem toho:

  • 1996 dodnes: externá jazyková korektorka Múzeum SNP BB
  • 1998 – 2003: učiteľka II. stupňa ZŠ
  • 1997 – 1998; 2005 – 2013: kurátorka a múzejná pedagogička; od 2012 zástupkyňa šéfky múzea a vedúca dokumentačného úseku – Literárne a hudobné múzeum ŠVK BB
  • 2017 – 2020: knihovníčka – Lekárska knižnica FNsP F. D. Roosevelta BB

Pri výučbe jazyka používam vlastný systém, ktorý sa mi v praxi osvedčil ako veľmi efektívny a pomocou ktorého viem účelne pomôcť pri rôznych učebných a jazykových problémoch. Jeho obsah u školopovinných študentov prispôsobujem aktuálnym vzdelávacím štandardom určeným Štátnym vzdelávacím programom. Okrem bežných problémov s učivom riešim u mnohých svojich študentov aj „rébusy“ skryté v poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia), ale aj v rôznych psychologických blokoch súvisiacich s negatívnym vzťahom k predmetu alebo jeho pedagógom.

Som praktická jazykárka a pravopisom, štylistikou a celkovou jazykovou kultúrou sa dlhé roky zaoberám aj v rámci korektorskej činnosti. Na konte mám texty a publikácie odbornej, populárno-náučnej literatúry aj beletrie, ale aj propagačných materiálov. Neaktualizovaný zoznam niektorých mojich korektúr sa dá nájsť tu.

Za svoju srdcovku odjakživa považujem históriu a umenie a aj vzhľadom na vlastnú rodinnú genézu a múzejnú prax sa vždy špeciálne teším z kontaktu s múzejníkmi, historikmi, kurátormi, etnografmi, umelcami a ich textami.

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com