PONUKA

DOUČOVANIE SLOVENČINYonline pomoc žiakom a študentom
PRAVOPISNÉ KURZY
PRE DOSPELÝCH
online lekcie slovenčiny pre záujemcov o zdokonalenie sa v jazyku
JAZYKOVÁ KOREKTÚRApravopisná, gramatická a štylistická úprava textu
POMÔCKY
NA STIAHNUTIE
účinný textový materiál určený na domácu alebo školskú prípravu, ktorý si možno stiahnuť a vytlačiť
EDUKAČNÉ VIDEÁkrátke audiovizuálne pomôcky pre lepšie pochopenie učiva

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com