DOUČOVANIE SLOVENČINY (online)

Doučovanie slovenčiny je určené študentom, ktorí potrebujú pomôcť s každodenným učivom alebo so systematickou prípravou na monitor 5 a 9, prijímacie skúšky a maturitu.

Ponuka:

  • hláskoslovie: delenie hlások, prozodické prostriedky, výslovnosť, pravopis
  • náuka o slove: slovný význam, frazeologizmy, termíny, slovotvorba
  • morfológia: slovné druhy a ich členenie
  • syntax: vetné členy, vetné sklady, delenie viet, rozlišovanie súvetí
  • sloh: štýl, slohový útvar, slohový postup
  • literatúra: teória, dejiny

V prípade záujmu poskytujem lekcie aj dospelým, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v pravopise (žurnalisti, spisovatelia, učitelia…).

Dĺžka lekcie: 45 min.

Cena:
individuálna lekcia15 €/os.
skupinová lekcia (2 a viac osôb)10 €/os.

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com