DOUČOVANIE SLOVENČINY (online)

Ponuka:

  • príprava na monitor 5 a 9, prijímacie skúšky na SŠ, VŠ, maturitu
  • pomoc s každodenným učivom, príprava na diktáty, písomky, bežné skúšky v škole
  • pravopisné lekcie pre každého (žurnalisti, publicisti, spisovatelia, učitelia…)

Dĺžka lekcie: 45 min.

Cena:
individuálna lekcia15 €/os.
skupinová lekcia (2 – 4 osoby)10 €/os.

Obsah lekcií:

  • hláskoslovie: delenie hlások, prozodické prostriedky, výslovnosť, pravopis
  • náuka o slove: slovný význam, frazeologizmy, termíny, slovotvorba
  • morfológia: slovné druhy a ich členenie
  • syntax: vetné členy, vetné sklady, delenie viet, rozlišovanie súvetí
  • sloh: štýl, slohový útvar, slohový postup
  • literatúra: teória, dejiny

Recenzie: tu

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com