JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Jazyková korektúra je úprava textu po stránke pravopisnej, gramatickej, štylistickej s cieľom minimalizovať chyby. Korektor-profesionál nikdy nezasahuje do významu textu a rešpektuje štýl autora alebo prekladateľa, s ktorým v prípade nutnosti zásadnejšej úpravy alebo nejasností konzultuje zmeny textu.

Rozsah textu sa pred korektúrou prepočítava na normostrany (NS), ktoré sú objektívnou jednotkou. Návod na tento prepočet nájdete tu.

Cena:
texty do 50 NS (vrátane)od 3 /NS
texty nad 50 NSdohodou

Prepočet textu na NS posielam na vyžiadanie zákazníka pred začatím korektúry. Termín odovzdania závisí od vzájomnej dohody.

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com