JAZYKOVÉ KOREKTÚRY

Jazyková korektúra je úprava textu po stránke pravopisnej, gramatickej, štylistickej s cieľom minimalizovať chyby. Textový korektor sleduje aj chyby typografie a text po zalomení strán. Korektúrou by mali prechádzať texty, ktoré chce autor publikovať. Ide teda najmä o vydávané knihy, ale aj o texty výstav, festivalov atď., prípadne webstránok, PR alebo napr. o texty študentských záverečných prác.

Korektor nikdy nezasahuje do významu textu a rešpektuje štýl autora alebo prekladateľa.

  • cena korektúry: od 4 za normostranu (NS)
  • v prípade väčšieho množstva NS (50 a viac) je možná dohoda na nižšej cene za NS
  • prepočet textu na NS: návod tu (posielam na vyžiadanie zákazníka pred začatím korektúry)
  • termín odovzdania: podľa dohody

KONTAKT: info@slovencinar.sk; +421 908 823 112