ONLINE KURZY PRE DOSPELÝCH

1. KURZ PRAVOPISU

Lekcie sú určené všetkým záujemcom, ktorí chcú alebo potrebujú zdokonaliť svoje pravopisné zručnosti.

    • dĺžka lekcie: 50 min.
    • cena: 15 €

2. KURZ SLOVENČINY PRE CUDZINCOV

Lekcie sú určené záujemcom o výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ich obsahom je celý systém jazyka (slovná zásoba, výslovnosť, gramatika, štylistika…) a konverzácie.

Komunikácii na hodinách určite pomôže, ak študent ovláda aspoň základy angličtiny. Nie je to však podmienkou.

    • dĺžka lekcie: 50 min.
    • cena: 15 €

KONTAKT: info@slovencinar.sk; +421 908 823 112