ONLINE KURZY PRE DOSPELÝCH

1. KURZ PRAVOPISU

Lekcie sú určené všetkým záujemcom, ktorí chcú alebo potrebujú zdokonaliť svoje pravopisné zručnosti.

Dĺžka lekcie: 50 min.

Cena:
individuálna lekcia15 €/os.
skupinová lekcia (2 a viac osôb)10 €/os.

2. KURZ SLOVENČINY PRE CUDZINCOV

Lekcie sú určené záujemcom o výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ich obsahom je celý systém jazyka (slovná zásoba, výslovnosť, gramatika, štylistika…) a konverzácie.

Komunikácii na hodinách určite pomôže, ak študent ovláda aspoň základy angličtiny. Nie je to však podmienkou.

Dĺžka lekcie: 50 min.

Cena:
individuálna lekcia15 €/os.
skupinová lekcia (2 a viac osôb)10 €/os.

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com